SEKCIJA ZA OSTALE KLUBSKE PASME

 

Info

ANDREJA ŠTANDECKER

vodja Sekcije za ostale klubske pasme

Tel: + 386 51 325 344

 

E-pošta: a.standecker@sloland.net

 

ANATOLSKI OVČAR - Coban Köpegi

Št. FCI stand.: 331
ZGODOVINA PASME Pripravil Darko Žnidar, lastnik Kangala

Obstaja zelo malo dokumentov, znakov in pripovedi o zgodnjem obstoju Kangala kot pasme.
Ovčarski psi, v nasprotju s pastirskimi psi, izhajajo z dna socialne lestvice, zato so bili zgodovinsko komaj omenjeni. Izvirna dežela Kangalov je Turčija – natančneje pokrajina Anatolija, katera je v osrednji Turčiji nekakšen vezni člen med Evropo in Azijo. Današnji Kangal je produkt prvotnih prazgodovinskih ovčarskih psov, poznanih iz arheoloških najdb 7000 let pred Kristusovim štetjem. So psi iz časa centralnoazijskih selitev prebivalcev med vzhodom in zahodom.

Današnji Kangal je prvič našel svoje mesto v državi Osmaniji v začetku 16. stoletja. Zaradi splošne krize se je v Anatoliji pojavila velika selitev prebivalcev, poljedelstvo je propadlo, na njegovo mesto je stopila živinoreja.

Središče vzreje Kangalov je dežela Sivas, kjer je tudi mesto Kangal, od tod izhaja tudi ime psa.
Plemiška družina Kangal je bila stoletja dolgo poznana kot odlična vzrediteljica konj, ovac in psov. Pred približno šestdesetimi leti je ta družina določila pasemski standard pasmi, katera se je dotlej imenovala Karabaš ( kara – črna, baš – glava ) in ji dala svoje ime Kangal.

Pastirji v Anatoliji se trudijo Kangala obdržati kot čisto pasmo in ne gledajo na razdaljo, kjer bi našli primernega partnerja-ko za svojega psa.

Pred nekaj leti so nastali državni programi za vzrejo Kangalov v mestih Ulas, Kangal, Konya in Ankara.
Leta 1965 so prvi par Kangalov izvozili v Anglijo in leta 1968 v ZDA. Od takrat naprej se je razvoj Kangalov širil na vse kontinente.

Na mednarodnem simpoziju s tematiko »Turški ovčarski psi » so bili strokovnjaki iz vsega sveta enotnega mnenja: v Turčiji obstaja več pasem pastirskih psov in Kangal je samostojna pasma.
Prvi festival Kangalov je bil leta 1999 v turški pokrajini Sivas. Kangal namreč uživa v Turčiji folklorni status.

Anatolski pastirski pes pa je odkritje zahoda. V Turčiji ni poznan, FCI pa pasmo Anatolski pastirski pes "COBAN COPEGI" priznava od aprila 1989. Ta pasma vključuje celo mešanice med turškimi pastirskimi psi, Kangalu pa se tako godi velika krivica. To je zares nesmiselna globalizacija s strani zahoda in FCI.

Upam, da bomo lastniki in vzreditelji Kangalov te krivice popravili v korist pasme Kangal in ugledu slovenskega vzrediteljstva.