CENIK STORITEV

Ocena zunanjosti, vzrejni pregled, podaljšanje vzrejnega dovoljenja

 

 

člani SKVPM

člani KZS nečlani

ocena zunanjosti

(redna)

15 € (14,80 €+ 0,20 €)  

20 €

(14,80 €+ 5,20 €)

XX,00 €

ocena zunanjosti

(izredna)

XX,00 € XX,00 € XX,00 €

vzrejni pregled

(redni)

20 € 

(17,30 €  + 2,70 € admin.str.) 

25 €

(17,30€ + 7,70 € admin.str.)

XX,00 €

vzrejni pregled

(izredni + stroški*)

XX,00 € XX,00 € XX,00 €

podaljšanje

vzrejnega dovoljenja

XX,00 € XX,00 € XX,00 €

 

*stroški so: strokovno delo in potni stroški članov vzrejne komisije, ki opravljajo izredni pregled.

 

Tetovirne storitve

 

- OGLED IN PRIJAVA LEGLA                  15,00 €
- TETOVIRANJE  -  po mladiču                 3,00 €

- POTNI STROŠKI - kilometrina
                A) Ljubljana - pavšal                   5,00 €
                B) ostali kraji - po ceniku UL RS


Cenik je bil potrjen na seji UO SKVPM in velja od 27.03.2009 dalje.

 

Članstvo

 

    tujci družinski član
pristopnina 10,00 €     10,00 €     10,00 €    

članarina

15,00 €     15,00 €     7,50 €    

* Novim lastnikom mladičev, ki jih včlani član vzreditelj, se pristopnina ne zaračunava.

 

Pri opravljanju nakazil prosimo, da upoštevate sklice za različna plačila storitev:

- SI00 01 (članarina oz. pristopnina)

- SI00 02 (vzrejni pregled, ocena zunanjosti)

- SI00 03 (razstava)

- SI00 04 (donacija)

 

Cenik za pristopnino ter članarino je bil potrjen na seji UO SKVPM in velja od 01.01.2010 dalje.

 

 

 

Bernardinec