SPOŠTOVANI ČLAN / ČLANICA

Pri pošiljanju vaših prispevkov za objavo na spletni strani, prosimo, upoštevajte pravila za objavo na spletnih straneh:


- posamezna slika (v obliki GIF, JPG, PNG, TIFF) naj ne presega 50 kb,
- teksti naj bodo v Word.doc in naj ne presegajo 100 kb,
- objava legla lahko vključuje maximalno 3 slike, objavljamo samo legla plemenk s slovenskim vzrejnim dovoljenjem,
- objavi psarne mora biti priložena registracija F.C.I.,
- vsakega psa v vašem lastništvu lahko predstavite z eno sliko,
- verodostojnost razstavnih rezultatov mora biti potrjena s priloženim ocenjevalnim listom ali kartončkom, rezultati naj bodo čitljivo navedeni (kje, kdaj, sodnik, ocena),
- vse vaše objave naj vključujejo vse vaše članske podatke.
Neustrezni prispevki ne bodo objavljeni.