Slovenski klub za velike pasme in molose
Glavna ulica 47, 9220 Lendava
http://www.skvpm-klub.si

Pristopna izjava

 

Podpisani/a ........................................................................................................................Rojen/a ....................................

Stanujoč/a:
 
Ulica ..............................................................................................................................
 
Poštna št. ......................................................................................................................
 
Mesto ...........................................................................................................................
 
Telefon/fax .......................................................GSM.....................................................
  E-mail ...........................................................................................................................

 

Pristopam v članstvo SKVPM in izjavljam, da bom ravnal in deloval po Statutu kluba.

 

Imam psa/psico : ............................................................................................................


Pasme : .............................................................................................................................

  

V............................................, dne..................................

Podpis ......................................      

 
Prosimo, da pristopno izjavo pošljete na naslov:
Sabina Strniša, Krnice 5, 1430 Hrastnik