PRISTOPNA IZJAVA

Cenik storitev, ki stopi v veljavo s 1.1.2008:

Pristopnina v klub: 10 eur
Letna članarina: 15 eur

Letna članarina družinskega člana: 7,5 evr

* Novim lastnikom mladičev, ki jih včlani član vzreditelj, se pristopnina ne zaračunava.

 

 

Pristopna izjava
 
Podpisani/a ................................................................................, rojen/a ....................................
Stanujoč/a:
  Ulica ........................................................................
  Poštna št. ...............................................................
  Mesto ......................................................................
  Telefon/fax .............................................................GSM ..........................................
  E-mail ........................................................................................................................
 
Pristopam v članstvo SKVPM in izjavljam, da bom ravnal in deloval po Statutu kluba.
Imam psa/psico : ............................................................................................................................................................
Pasme : .............................................................................................................................................................................
 
 
V..........................................................., dne..............................................
 
    Podpis .......................................................
 
   

 

 

Prosimo, da pristopno izjavo pošljete na naslov:
Sabina Strniša,
Krnice 5
1430 Hrastnik