CENIK STORITEV

Ocena zunanjosti, vzrejni pregled, podaljšanje vzrejnega dovoljenja

 

 

člani SKVPM

člani KZS nečlani

ocena zunanjosti

(redna)

15,00 €     20,00 € 40,00 €

ocena zunanjosti

(izredna)

30,00 €     40,00 € 80,00 €

vzrejni pregled

(redni)

20,00 € 25,00 € 50,00 €

vzrejni pregled

(izredni + stroški*)

40,00 € 50,00 € 100,00 €

podaljšanje

vzrejnega dovoljenja

20,00 € 25,00 € 50,00 €

 

*stroški so: strokovno delo in potni stroški članov vzrejne komisije, ki opravljajo izredni pregled.

 

Tetovirne storitve

 

- OGLED IN PRIJAVA LEGLA                  15,00 €
- TETOVIRANJE  -  po mladiču                 3,00 €

- POTNI STROŠKI - kilometrina
                A) Ljubljana - pavšal                   5,00 €
                B) ostali kraji - po ceniku UL RS


Cenik je bil potrjen na seji UO SKVPM in velja od 27.03.2009 dalje.

 

Članstvo

 

    tujci družinski član
pristopnina 10,00 €     10,00 €     10,00 €    

članarina

15,00 €     15,00 €     7,50 €    


Cenik za pristopnino ter članarino je bil potrjen na seji UO SKVPM in velja od 01.01.2010 dalje.

 

 

 

Bernardinec