TOP 10 SKVPM

TOP 10 SKVPM je izbor deset (10) najuspešnejših psov / psic z razstav iz predhodnega leta, katere namen je, da se posebej prikažejo, pohvalijo razstavni uspehi klubskih razstavljalcev na razstavah v Sloveniji in tujini ter posebej nagradijo s strani kluba in donatorja ter s tem vzpodbudijo druge člane kluba, da se pridružijo Izboru v naslednjem letu.

 

Na Izbor TOP 10- SKVPM se lahko prijavijo vsi člani kluba ne glede na pasmo, samo da je v delokrogu kluba. Pogoj je celoletno članstvo v klubu oz. vsaj pristop do 01.06. tekočega leta. Izmed vseh prijavljenih, ki sodelujejo na Izboru, komisija izbere najuspešnejšega razstavnega psa / psico - zmagovalca TOP 10 -SKVPM.

 

NAGRADE

Vsi udeleženci prejmejo priznanje kluba. Prvih deset / TOP 10 / prejme spominska darila in nagrado s strani donatorja, ki ga pridobi komisija.

Zmagovalec TOP 10-SKVPM, prejme prehodni pokal za dobo enega leta, ki ga na naslednji podelitvi preda naslednjemu zmagovalcu. Na pokalu je ploščica, kjer je izpisano ime zmagovalnega psa / psice in lastnika. Pokal je last kluba in ostaja za nadaljnje izbore TOP 10-SKVPM, ki s tem postaja tradicionalni vsakoletni Izbor. V primeru, da na izboru trikrat zaporedoma zmaga isti pes / psica - istega lastnika, postane pokal trajna last zmagovalca.

 

ARHIV

TOP 10 za razstavno leto 2016

TOP 10 za razstavno leto 2015

TOP 10 za razstavno leto 2014

TOP 10 za razstavno leto 2013

TOP 10 za razstavno leto 2012

TOP 10 za razstavno leto 2011

TOP 10 za razstavno leto 2010

TOP 10 za razstavno leto 2009

TOP 10 za razstavno leto 2008

TOP 10 za razstavno leto 2007

TOP 10 za razstavno leto 2006

TOP 10 za razstavno leto 2005

TOP 10 za razstavno leto 2004

TOP 10 za razstavno leto 2003